info@envilanova.com   |    (+34) 673 47 39 56   |    @EN_Vilanova   |    @en_vilanova

TERMES I CONDICIONS DE LA COMPRA

PAGAMENT RESERVA : S’haurà de pagar la totalitat de la reserva en efectiu, el mateix dia de la realització de la reserva.

CANCEL·LACIÓ RESERVA: En absència de condicions particulars d’anul·lació per part dels ASSOCIATS, s’aplicarà com a referència el que marca la Llei 21/1995, de 6 de juliol, reguladora dels viatges combinats amb penalitzacions depenent del període d’anul·lació:

– Entre 15 i 10 dies abans de la reserva: 5% del cost de la reserva.
– Entre 10 i 3 dies abans de la reserva: 15% del cost de la reserva.
– Les 48 hores abans de la reserva: 25% del cost de la reserva.
– No presentació el dia del servei: no es torna cap import.

* En el cas que l’activitat es cancel·li per mal temps,  sempre i quan l’activitat no s’hagi iniciat, l’empresa proveïdora de serveis posposarà l’activitat per un altre dia o us retornarà els diners.

* Confirmar les condicions meteorològiques 24h abans d’iniciar l’activitat.